MERKITYKSELLISELLÄ MARKKINOINNILLA ON VAIKUTUS LIIKETOIMINTAAN

RADIKAL tekee merkityksellisiä markkinointitekoja. Se tarkoittaa, että suunnittelemme ja toteutamme markkinointiviestintää, jolla on merkitystä sekä vastaanottajalle että sen lähettävälle yritykselle. Vastaanottajaa puhutteleva viesti on hyödyllinen myös liiketoiminnalle.

Asiakasymmärryksen varmistamme hyödyntämällä suunnittelussamme markkinointimuotoilua.

Markkinointimuotoilulla voidaan vaikuttaa sekä markkinointiviestintään että yrityksen markkinointistrategiaan. Kun yrityksen arvolupaus, strategia, kilpailuedut, puheet ja teot ovat merkityksellisiä myös asiakkaille, on markkinoinnilta lupa odottaa mitattavia liiketoiminnalle merkityksellisiä tuloksia.

Tutustu caseihin ja ota yhteyttä!